O konferenci


O konferenci SECURITY

Konference Security pořádaná společností Aricoma (dříve AEC), předním poskytovatelem služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti, je největší nezávislou akcí svého druhu v České republice. Setkání se každoročně účastní okolo 600 zájemců o řešení aktuálních otázek bezpečnosti informačních a komunikačních technologií.

Za dobu své existence od roku 1992 konference získala status mimořádného podniku, který se věnuje výměně praktických poznatků, formulování těch nejožehavějších otázek a nastiňuje jejich řešení. Akci pravidelně navštěvuje řada stálých klíčových účastníků mezi odbornou veřejností ze státní i soukromé sféry, každým rokem však přibývají další nové tváře.

Každoročně se nám daří oslovovat přední IT odborníky věnující se oblasti bezpečnosti ICT, kteří na konferenci prezentují aktuální případové studie. Velký důraz je kladen na odbornou úroveň jednotlivých přednášek a maximální přínos pro účastníky.

Naším cílem je udržet konferenci nezávislou, tedy bez marketingově a produktově zaměřených prezentací. Kvalitu a úroveň konference dokládá rostoucí počet mediálních partnerů a široké mediální pokrytí akce. Termín akce, jejíž význam již přerostl české a slovenské hranice, znamená pro bezpečnostní experty každoročně důležitý milník.

Od roku 2023 je konference rozšířena do dvoudenního formátu, o nějž požádali sami účastníci. Důvodem byl především rostoucí prestiž akce, respektive zvyšující se počet účastníků a rozšiřování programové náplně. Díky novému formátu je možné rozdělit technicky zaměřené a velmi vyhledávané workshopy do jednoho a hlavní konferenční program do druhého dne.

Konference tradičně proběhne paralelně ve dvou sálech (Manažerský a Technický) s rozdílným programem. Účastníci budou moci volně přecházet, a sestavit si tak vlastní program, který bude plně vyhovovat jejich zájmům. Prezentace v obou sálech budou rozděleny do samostatných bloků se společným tématem, přičemž každý blok uchopí danou problematiku z odlišného pohledu.

Držitelé certifikací CGEIT, CISA, CISM, CRISC si mohou za účast započítat CPE hodiny.Stručné představení konference

   Tematické zaměření konference :

bezpečnost a ochrana dat, bezpečnost informačních a komunikačních technologií

   Počet prezentací: 

22 (11 v Manažerském sále + 11 v Technickém sále) + doprovodné workshopy

   Délka prezentace (konferenční den): 

30 minut

   Délka workshopů: 

50 minut

   Předpokládaný počet účastníků: 

500+

   Skladba účastníků: 

manažeři zodpovědní za oblast ICT security, security specialisté, auditoři

   Organizátor konference: 

Aricoma


Počet účastníků

Konference SECURITY počet účastníků


Archív posledních ročníků

Kompletní archív jednotlivých ročníků konferencesecurity.cz/archiv

2023:

Program

Přednášející

Partneři

Fotogalerie

Reportáž

Video

Komentované video

2022:

Program

Přednášející

Partneři

Fotogalerie

Reportáž

Video

Komentované video

2019:

Program

Přednášející

Partneři

Fotogalerie

Reportáž

Video

 

2018:

Program

Přednášející

Partneři

Fotogalerie

Reportáž

Video

 

2017:

Program

Přednášející

Partneři

Fotogalerie

Reportáž

Video

 

2016:

Program

Přednášející

Partneři

Fotogalerie

Reportáž

Video

 

2015:

Program

Přednášející

Partneři

Fotogalerie

Reportáž

Video

 


Krátké ohlédnutí za SECURITY 2023Buďte součástí největší české nezávislé security konference

Konference SECURITY galerie Konference SECURITY galerie Konference SECURITY galerie
Konference SECURITY galerie Konference SECURITY galerie Konference SECURITY galerie
Konference SECURITY galerie Konference SECURITY galerie Konference SECURITY galerie


Z historie konference

Již od roku 1992 se pravidelně všichni nepřátelé počítačových virů a příznivci zabezpečení dat setkávali na konferenci Virus. S rozmachem počítačových virů v devadesátých letech neutuchal zájem o konference zaměřené na ochranu počítačů před napadením a Virus se stal pravidelným místem sekávání “bojovníků první linie” i těch z “týla” antivirové obrany.

V následujících ročnících se postupně začala na program konference dostávat i další bezpečnostní témata. Jmenovitě to byl nastupující fenomén jménem Internet, budování počítačových sítí a s tím související hrozby či třeba hackerství. S rozvojem informačních technologií začala narůstat potřeba chránit data a informace v elektronické podobě. Konference proto od roku 2000 změnila svůj název na přece jen poněkud výstižnější Security.

Používáte zastaralý prohlížeč, stránky se nebudou korektně zobrazovat. Aktualizovat