Závěrečná zpráva

Jubilejní dvacátý ročník konference Security

Konference Security si za dosavadní dobu své existence vybudovala pevné postavení v kalendářích IT expertů a manažerů. Jak by také ne, vždyť letos v únoru se konala již podvacáté. A své kulaté jubileum oslavila opravdu důstojně. Konferencí provázeli publicisté Miloš Čermák a Roman Smělý, odbornou garanci nad programem převzala asociace ISACA zaměřená na oblast auditu, řízení, kontroly a bezpečnosti informačních systémů.

V pražském hotelu Aqupalace se sešlo na 250 bezpečnostních manažerů, specialistů, vedoucích IT a auditorů, aby si poslechli, co pro ně připravilo 31 přednášejících, mezi nimiž nechyběly české a slovenské bezpečnostní špičky. Pozvánku ze zahraničí přijali známí odborníci Leslie Forbes (Tenable) a Alfredo Vistola (F5 Networks). Konference Security se vymyká běžnému standardu tím, že v programu nemají místo žádné komerční prezentace. Důraz je kladen na vysokou odbornost a nezávislost jednotlivých přednášek. Akce je místem setkání expertů, bezpečnostních manažerů a specialistů, ideálním prostorem pro výměnu zkušeností.

Security 2012 byla již tradičně rozdělena na manažerskou a technickou sekci. Přednášky v obou sálech probíhaly zcela synchronně, takže každý návštěvník měl možnost vybrat si konkrétní prezentace, jež odpovídaly jeho zájmům. Letošní novinkou se stala testovací laboratoř, ve které si účastníci mohli sami vyzkoušet hackerské techniky a ověřit si své znalosti v soutěži Capture the flag! Pořadatele velmi mile překvapil nejen velký zájem o tuto doplňkovou akci, ale zejména vysoká úroveň vědomostí soutěžících.

Manažerská sekce byla postavena převážně na případových studiích realizovaných bezpečnostních projektů, které prezentovali sami zákazníci. Největší ohlas a nejbouřlivější diskusi rozpoutal komplexní blok „Právní aspekty DLP a monitoringu“, ve kterém vystoupili Ing. Pavel Běhal, expert informační a datové bezpečnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (pohled zákazníka), Ing. Miloš Šnytr z Úřadu pro ochranu osobních údajů (pohled úřadu) a známý právník pan JUDr. Tomáš Sokol (pohled právníka).

V technickém sále byla představena sofistikovaná bezpečnostní řešení a pokročilé nástroje s ukázkou jejich využití. Hlavním trendem programu konference bylo přinést nezávislý pohled na celé spektrum aspektů aktuálních bezpečnostních trendů. S velikým ohlasem se setkala živá ukázka prolomení zabezpečení chytrých telefonů v bloku „Bezpečnost mobilních platforem“.

Pořádající společnost AEC již nyní připravuje Security 2013. Z velkého množství ohlasů účastníků, vyplněných anketních lístků a proběhlých rozhovorů vyplynula další zajímavá témata pro příští ročník. Organizátoři by touto cestou rádi poděkovali všem přednášejícím, účastníkům i všem ostatním, kteří se podíleli na vytvoření nezaměnitelné atmosféry konference Security 2012. Zároveň slibují, že udělají vše proto, aby i další ročník byl místem, kde řada bezpečnostních odborníků nalezne inspiraci pro svou nelehkou práci.

Používáte zastaralý prohlížeč, stránky se nebudou korektně zobrazovat. Aktualizovat