Závěrečná zpráva

Security 2011 – tradice, odbornost, nezávislost

Jen velice těžko byste v rámci České republiky hledali konferenci věnovanou bezpečnosti ICT s tak dlouhou tradicí a charakterem, jakým se může pochlubit konference Security. V únoru se konala již podevatenácté. Letošním ročníkem, který se stejně jako minulý konal pod záštitou ISACA, provázel publicista Miloš Čermák, čerstvý držitel ceny Křišťálová lupa v kategorii Osobnost roku. Nosným tématem konference se stala personální bezpečnost zaměřená na zaměstnance jako uživatele informačních systémů. V této oblasti je stále mnoho prostoru k zlepšování. S běžnými uživateli IS úzce souvisí celá řada závažných informačních rizik, jejichž zvládání nebývá v praxi jednoduché. Také samotné budování a prosazování bezpečnostního povědomí v organizaci může mít mnoho různých forem a přístupů.

Více než 250 bezpečnostních manažerů a specialistů se sešlo 16. února v pražském Aquapalace hotelu, kde pro ně byl přichystán maraton přednášek a prezentací. Jak se už stalo v posledních ročnících tradicí, konference probíhala paralelně ve dvou synchronních blocích, aby každý účastník dostal možnost navštívit poslechnout si přesně ty přednášky, jejichž témata odpovídají jeho zájmům. Pojmenování sálů „Manažerský“ a „Technický“ přesně vystihují, jaký typ přednášek v nich zazněl. V obou sálech se představilo celkem 27 přednášejících, a to nejen z řad dodavatelů IT, ale také jejich zákazníků, kteří různá bezpečnostní řešení nasazují a používají. Právě tyto živé případové studie prezentující pohled zkušených lidí z praxe vzbudily největší ohlas a byly účastníky vyhodnoceny jako jedny z nejzajímavějších a nejpřínosnějších.

Na praktickou využitelnost příspěvků kladl programový výbor velký důraz. Mluvčí v manažerském sále se s účastníky podělili o své zkušenosti z praxe, jak řídit a měřit bezpečnost. Diskutovalo se například nad otázkami z oblasti řízení informačních rizik a bezpečnostní politiky. Závěr obstaral velmi zajímavý blok věnovaný sociálním sítím, jak jinak než věnovaný jejich bezpečnosti z různých pohledů.

Prezentace v technickém sále šly problémům poněkud více do hloubky. Účastníci zde měli možnost seznámit se se složitými technickými řešeními z pohledu výrobce, implementátora i koncového zákazníka. Mezi stěžejní patřily bloky přednášek věnované systémům bezpečnostního monitoringu SIEM nebo Data Loss Prevention a dalším řešení, která v praxi přispívají ke snížení rizik spojených s „aktivitami“ uživatelů IS. Zajímavým doplňkem a zpestřením byl i workshop společnosti DNS na téma technologické trendy v oblasti IT infrastruktury a bezpečnosti.

Pro pořádající společnost AEC byla konference o to významnější, že za necelý měsíc oslaví 20. výročí založení firmy. V současnosti organizátoři zpracovávají všechny podněty od jednotlivých účastníků a pomalu již začínají připravovat Security 2012, kdy také samotná akce vstoupí mezi „cetileté“. Organizátoři tímto děkují všem přednášejícím, účastníkům i všem dalším, kteří se podíleli na vytvoření nezaměnitelné atmosféry konference Security 2011, a slibují, že udělají vše proto, aby i další ročník byl místem, kde řada z bezpečnostních odborníků nalezne inspiraci pro svou práci.

Používáte zastaralý prohlížeč, stránky se nebudou korektně zobrazovat. Aktualizovat