SECURITY 2023: Call for Papers

Pošlete svůj návrh výboru pro bezpečnostní konferenční program. Hledáme zajímavý obsah, případové studie z praxe, vizionářské pohledy, kritické názory, poučení odhalující skutečný stav bezpečnosti.
Submit your proposal to the Security conference programme committee. We are looking for interesting content, real case studies, visionary views, challenging ideas, information uncovering the truth about the state of (in)security.

Doba prezentace je 30 minut + 10 minut panelové diskuse.
The talk slots are 30 minutes + 10 minutes of panel discussion.

Prosím, vložte své návrhy na přednášky. Všechny podněty obdržené do 28. února 2022, 23:59 SEČ budou posouzeny programovým výborem. Jakýkoli materiál odeslaný později bude považován pouze za náhradní téma.
We're inviting you to submit proposals for the presentation slots. All proposals received before Februaruy 28 2022, 23:59 CET will be considered by the programme committee. Any material submitted at a later date will be considered only as alternate topic.

0
Správcem předaných osobních údajů je společnost AEC a.s., se sídlem Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8, IČO 04772148. Údaje budeme zpracovávat pouze za účelem výběru vhodných příspěvků na konferenci Security pořádanou správcem a abychom Vám mohli oznámit výsledek našeho rozhodnutí, toto je považováno za oprávněný zájem. Údaje budou za daným účelem zpracovávány pouze po dobu výběru a v rozsahu, který nám poskytnete v souvisejícím formuláři.

The controller of the provided personal data is AEC a. s., based on Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8, VAT CZ04772148. We will only process this data for the purpose of selecting appropriate contributions to the Security conference held by the controller and to let you know the outcome of our decision. This processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller. The data will be processed for that purpose only for the duration of the selection process and to the extent of data you provide in the related form.

Používáte zastaralý prohlížeč, stránky se nebudou korektně zobrazovat. Aktualizovat